Zaznacz stronę

Konkurs plastyczny

„ BIBLIOTECZNA POCZTÓWKA”

 

Cele ogólne konkursu:

 • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • Angażowanie dzieci i młodzież w życie środowiska lokalnego,
 • Rozbudzanie w dzieciach i młodzieży innowacyjności, kreatywności,
 • Rozwijanie talentu plastycznego dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • Wykonanie pocztówki dowolną techniką plastyczną, w rozmiarze 10 x 15 cm zawierającą motyw NASZEJ BIBLIOTEKI.

Regulamin:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Każdy uczestnik wykonuje JEDNĄ pocztówkę w ROZMIARZE 10 X 15 CM, dowolną techniką plastyczną z motywem Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach z pozdrowieniami.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) i SKAN LUB ZDJĘCIE KARTY oraz PRACY KONKURSOWEJ PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: konkursy@ckbp.pl,
  • pracę konkursową (pocztówkę) PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES:
   BIBLIOTEKA PUBLICZNA
   3 MAJA 32
   63-460 NOWE SKALMIERZYCE
   W terminie do 29 kwietnia 2024 r. (termin wpływu ustala się ze stempla pocztowego).
 1. Przesłane prace powinny być podpisane.
 2. Jury oceniać będzie oryginalność, estetykę i samodzielność wykonania.
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu ze względu na ilość uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji prac konkursowych.
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 maja br. (Dzień Bibliotekarza i Bibliotek) na naszej stronie internetowej ckbp.pl

 

Karta zgłoszenia biblioteczna pocztówka