Zaznacz stronę

UZUPEŁNIAJĄCY Karta zgłoszenia - niepelnoletni 2023/2024


NABÓR NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

2023/2024Dane uczestnika zajęć 


Dane rodziców/opiekunów :

Matka / opiekunka:

Ojciec / opiekun:


Kontakt do rodzica / opiekuna:


Na jakim poziomie edukacji jest uczestnik zajęć:


Wybierz zajęcia : 

 

 

PRACOWNIA SENSORYCZNA

SENSOPRACOWNIA